Eclips

Standard

Een raam open
Met de deur dicht
De blik op mist
De zon oneindig ver

Zelfs even blind
Als de maan verschijnt
Ineens de zon verdwijnt

In de schaduw van haar bestaan
schijnt de maan
mij in mijn baan

In het donker
Geeft ze licht
In het licht
Brengt ze donker
Bij getij
Beteugelt ze water
En mij
Toont ze verlicht

Het hart van alle gevoel
Onopgewerkt door dag of nacht
Zon en aarde in haar macht

Vragend kijkt ze me aan
In haar baan
Om de aarde
Om mijn bestaan

©2015, Myriam Heffels

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s